top of page

WHOLENESS ROADMAP

FIND DIN RETNING I LIVET OG UDNYT DIT FULDE POTENTIALE

1:1 proces for enkeltpersoner:

  • Er du et sted i dit liv, hvor du gerne vil ændre retning? 

  • Savner du inspiration og mod til at tage det næste skridt? 

  • Måske du allerede har en konkret idé eller et ”hjerte projekt”, som du brænder for - og savner hjælp til at få bragt ud i verden?

Formålet med en Wholeness Roadmap workshop er, at du kommer mere i kontakt med din inderste essens, så dit fulde potentiale kan udfolde sig frit.

I løbet af dagen bliver du guidet igennem en indre og ydre proces.

Da processen er individuel, inddrager jeg forskellige værktøjer og metoder, som bringer hele din samlede intelligens i spil. Processen har til formål at identificere, bevidstgøre og transformere de ubevidste mønstre, som hidtil har holdt dig tilbage fra at udleve dine drømme. 

Efter workshoppen, vil du have skabt din helt egen unikke og håndgribelige Wholeness Roadmap – en konkret plan og vision for dit fremtidige liv, hvor glæde, kærlighed og harmoni er sammenhængskraften. Hvor dit daglige liv leves med fokus på dine værdier, så du hver dag i højest mulig grad, udlever dit fulde potentiale og blueprint – et liv i kontakt med dit autentiske jeg.

 


Praktisk information:

Workshoppen tager ca. 6 timer og er unik for alle deltagere, da vi jo alle er forskellige. 

Den kan afholdes enten online eller fysisk. 

Som optakt til workshoppen er der 30 minutters telefonisk samtale, så jeg kan få et indblik i og et kendskab til dig og din nuværende situation, samt dine ønsker og drømme for fremtiden. 
Efter vores samtale, sender jeg dig lidt hjemmearbejde, i form af en række eksistentielle spørgsmål, meditationer m.v., som du bedes forberede og sende til mig, inden vi mødes til workshoppen. Således, er vi begge bedst muligt forberedte, inden vores fælles arbejde.

Uanset din baggrund og erfaring vil du, når dagen er omme, have skabt og designet dit helt eget personlige livskompas, som kan hjælpe dig med at fastholde din vision og nå dine mål – en konkret guide i dit daglige liv og virke med fokus på det essentielle.

Priser:

Wholeness Roadmap – VISION, MÅL og konkret HANDLEPLAN for en 3-årig periode.

Pris 12.000,- inklusive forberedelse, 1-dags workshop (varighed 6 timer) og 1 telefonisk followup session (1 times varighed) senest 30 dage fra afslutning af processen.

Omkostninger til evt. rejse og eksternt kursussted afholdes separat efter individuel aftale.

Mulige tilkøb efter workshoppen:

Wholeness Roadmap – DETALJERET, KONKRET og REALISTISK PLAN for en 1-årig periode.

Pris 6000, (4 timers varighed). 

Omkostninger til evt. rejse og eksternt kursussted afholdes separat efter individuel aftale.

Wholeness Roadmap – MANIFESTATIONS -og ENERGIARBEJDE i naturen med fokus på din personlige Wholeness Roadmap.

Pris 6000,- (4 timers varighed).

Omkostninger til evt. rejse og eksternt kursussted afholdes separat efter individuel aftale.


Alle priser er eksklusive moms.

WHOLENESS ROADMAP – SKAB SAMMENHOLD, FÆLLES MÅL, RETNING OG BEDRE TRIVSEL I DIN LEDERGRUPPE

Grupper og virksomheder:

  • Mærker du, at den ”gamle” måde at arbejde med strategier, planer og ledelse har udtjent sin levetid?

  • Måske er tiden inde til et markant skifte og et FÆLLES bevidsthedsløft – som skaber større trivsel og synlige resultater?

  • Oplever du, at de eksisterende processer og metoder er mangelfulde og savner I fælles mål og retning?

Wholeness Roadmap-processen er et helhedsorienteret ”forandringsværktøj”, som på en legende, glædesfyldt og naturlig måde medvirker til at frisætte hidtil skjulte ressourcer og potentialer i gruppen. Workshoppen giver mulighed for, at der gøres op med mental vanetænkning, uhensigtsmæssige mønstre og begrænsninger. 

Processen aktiverer alle kroppens iboende intelligenser, dvs. både den mentale, psykiske, kropslige -og sjælelige, og dermed skabes der øget adgang til den enkeltes intuition og kreativitet. Når gruppens nyfundne ressourcer samles i et HELE, vil grobunden for en ny og passioneret måde at samarbejde på være til stede til fællesskabets bedste – og dermed gøre et fælles gennembrud muligt.

Praktisk information:

Workshoppen kan afholdes som 3 separate forløb, eller som et samlet forløb hen over 2 sammenhængende kursusdage.

Prisen er afhængig af gruppens størrelse, og aftales individuelt.

 

  • Wholeness Roadmap – VISION, MÅL og konkret HANDLEPLAN for en 3-årig periode (1 kursusdag)

  • Wholeness Roadmap – DETALJERET, KONKRET og REALISTISK PLAN for en 1-årig periode (1/2 kursusdag) 

  • Wholeness Roadmap – MANIFESTATIONS -og ENERGIARBEJDE i naturen med fokus på gruppens fælles Wholeness Roadmap (1/2 kursusdag)


Før arbejdsprocessen i gruppen begynder, har hver enkelt deltager fået tilsendt en række eksistentielle spørgsmål, meditationer m.v., som forberedelse til arbejdet i gruppen.
Herudover har hver enkelt deltager inden workshoppens begyndelse en personlig, fortrolig livssamtale med Jacob, som tager sit udgan
gspunkt i den enkeltes oplevelse af egen rolle, ansvar og evt. udfordringer i gruppen. 

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende snak om WHOLENESS ROADMAP

Jeg vender tilbage hurtigst muligt!

bottom of page